Məlumatı yüklə

Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə 29 iyun 2021-ci il tarixə

taxıl biçininin gedişinə dair məlumat


Sıra
sayı
Şəhər və
rayonlar
Biçiləcək taxıl sahəsi,
hektar
Biçilən taxıl sahəsi,
hektar
Məhsul istehsalı,
ton
Məhsuldarlıq,
sentner/hektar
1
 Naxçıvan şəhəri
985
453
1 260
27,8
2
 Şərur rayonu
3 866
465
1 658
35,7
3
 Babək rayonu
10 823
4 341
12 804
29,5
4
 Ordubad rayonu
1 597
1 537
4 427
28,8
5
 Culfa rayonu
5 638
3 503
10 590
30,2
6
 Kəngərli rayonu
5 998
3 874
11 486
29,6
7
 Şahbuz rayonu
1 531
-
-
-
8
 Sədərək rayonu
2 283
1 530
5 604
36,6
Naxçıvan Muxtar Respublikası
üzrə cəmi

32 721

15 703

47 829

30,5


BAĞLA