Məlumatı yüklə

Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə 12 iyul 2021-ci il tarixə

taxıl biçininin gedişinə dair məlumat


Sıra
sayı
Şəhər və
rayonlar
Biçiləcək taxıl sahəsi,
hektar
Biçilən taxıl sahəsi,
hektar
Məhsul istehsalı,
ton
Məhsuldarlıq,
sentner/hektar
1
 Naxçıvan şəhəri
985
985
2 722
27,6
2
 Şərur rayonu
3 866
3 866
15 655
40,5
3
 Babək rayonu
10 823
9 932
31 914
32,1
4
 Ordubad rayonu
1 597
1 597
4 556
28,5
5
 Culfa rayonu
5 638
5 638
16 363
29,0
6
 Kəngərli rayonu
5 998
5 868
17 645
30,1
7
 Şahbuz rayonu
1 531
723
2 055
28,4
8
 Sədərək rayonu
2 283
2 283
8 407
36,8
Naxçıvan Muxtar Respublikası
üzrə cəmi

32 721

30 892

99 317

32,1


BAĞLA