Məlumatı yüklə

Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə 2021-ci ildə

taxıl biçininin yekununa dair məlumat


Sıra
sayı
Şəhər və
rayonlar
Biçiləcək taxıl sahəsi,
hektar
Biçilən taxıl sahəsi,
hektar
Məhsul istehsalı,
ton
Məhsuldarlıq,
sentner/hektar
1
 Naxçıvan şəhəri
985
985
2 722
27,6
2
 Şərur rayonu
3 866
3 866
15 655
40,5
3
 Babək rayonu
10 823
10 823
33 440
30,9
4
 Ordubad rayonu
1 597
1 597
4 556
28,5
5
 Culfa rayonu
5 638
5 638
16 363
29,0
6
 Kəngərli rayonu
5 998
5 998
18 205
30,4
7
 Şahbuz rayonu
1 531
1 531
4 024
26,3
8
 Sədərək rayonu
2 283
2 283
8 407
36,8
Naxçıvan Muxtar Respublikası
üzrə cəmi

32 721

32 721

103 372

31,6


BAĞLA