Məlumatı yüklə

Makroiqtisadi göstəricilər


Müqayisə
predmeti
2021-ci ilin
yanvar-fevral ayları,
faktiki
2020-ci ilin
yanvar-fevral ayları,
faktiki
2021-ci ilin yanvar-fevral
ayları 2020-ci ilin yanvar-fevral aylarına nisbətən,
faizlə
  Ümumi daxili məhsul, min manat
369 178,1
361 857,8
100,3*
  Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat
799,8
786,8
101,7
  Sənaye məhsulu, min manat
179 625,7
175 957,0
101,0*
  Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, min manat
76 962,7
73 750,8
104,4
  Kənd təsərrüfatı məhsulu, min manat
16 689,3
15 746,7
104,4*
  Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton
1 848,9
1 836,3
100,7
  İnformasiya və rabitə xidmətləri, min manat
10 140,1
9 372,5
108,2
      o cümlədən mobil rabitə
7 753,7
7 637,5
101,5
  Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat
196 909,0
199 458,4
97,8*
  Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, min manat
29 171,0
29 730,0
97,3*
  Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları
56 280,0
51 156,2
110,0
      o cümlədən ixrac
37 340,9
37 044,6
100,8
  idxal
18 939,1
14 111,6
134,2
 Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat**
536,0
503,9
106,4

            *) müqayisəli qiymətlər üzrə
           **) 2021 və 2020-ci illərin yanvar ayı göstəricisi

           1 fevral 2021-ci il tarixə muxtar respublikada əhalinin sayı bir il öncəyə nisbətdə 1741 nəfər və ya 0,4 faiz artaraq 461572 nəfər təşkil etmişdir.

BAĞLA