Məlumatı yüklə
Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə 4 iyul 2022-ci il
tarixə taxıl biçininin gedişinə dair məlumat

Sıra
sayı
Şəhər və
rayonlar
Biçiləcək taxıl sahəsi,
hektar
Biçilən taxıl sahəsi,
hektar
Məhsul istehsalı,
ton
Məhsuldarlıq,
sentner/hektar
1
 Naxçıvan şəhəri
992
942
2 730
29,0
2
 Şərur rayonu
4 038
2 069
8 036
38,8
3
 Babək rayonu
11 094
6 544
20 128
30,8
4
 Ordubad rayonu
1 607
1 533
4 449
29,0
5
 Culfa rayonu
5 711
4 859
14 759
30,4
6
 Kəngərli rayonu
6 056
4 201
12 545
29,9
7
 Şahbuz rayonu
1 527
-
-
-
8
 Sədərək rayonu
2 441
1 515
5 633
37,2
 Naxçıvan Muxtar Respublikası
  üzrə cəmi

33 466

21 663

68 280

31,5


BAĞLA