Məlumatı yüklə

Makroiqtisadi göstəricilərMüqayisə predmeti
2019-cu ilin yanvar-oktyabr ayları,
faktiki
2018-ci ilin yanvar-oktyabr ayları,
faktiki
2019-cu ilin yanvar-oktyabr ayları 2018-ci ilin yanvar-oktyabr aylarına nisbətən, faizlə
Ümumi daxili məhsul, min manat
2 234 729,6
2 172 378,7
101,4*
Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsul, manat
4 883,6
4 782,9
102,1
Sənaye məhsulu, min manat
846 794,0
827 648,8
101,2*
Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər, min manat
850 973,0
840 725,0
101,2
Kənd təsərrüfatı məhsulu, min manat
409 327,8
386 792,3
104,3*
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, min ton
13 821,1
13 528,5
102,2
İnformasiya və rabitə xidmətləri, min manat
45 313,1
44 099,0
102,8
o cümlədən mobil rabitə
37 015,7
36 309,3
101,9
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi, min manat
1 484 163,8
1 462 349,5
100,6*
Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, min manat
197 877,9
195 546,9
100,4*
Xarici ticarət dövriyyəsi, min ABŞ dolları
380 853,9
374 768,0
101,6
o cümlədən ixrac
331 029,9
330 369,2
100,2
idxal
49 824,0
44 398,8
112,2
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı, manat**
462,7
429,9
107,6

                *) müqayisəli qiymətlər üzrə

                **) 2019 və 2018-ci illərin yanvar-sentyabr ayları göstəricisi

    1 oktyabr 2019-cu il tarixə muxtar respublikada əhalinin sayı bir il öncəyə nisbətdə 3437 nəfər və ya 0,8 faiz artaraq 458 725 nəfər təşkil etmişdir.


BAĞLA