Məlumatı yüklə

Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə 16 dekabr 2019-cu il

tarixə taxıl səpininin gedişinə dair məlumat


Sıra
sayı
Şəhər və
rayonlar
Səpilən sahə,
hektar
o cümlədən
buğda
arpa
1
Şərur rayonu
3066,0
2640,0
426,0
2
Babək rayonu
10877,0
7560,0
3317,0
3
Ordubad rayonu
1564,0
650,0
914,0
4
Culfa rayonu
7241,0
6240,0
1001,0
5
Kəngərli rayonu
5087,0
2997,0
2090,0
6
Şahbuz rayonu
1414,0
1330,0
84,0
7
Sədərək rayonu
2249,0
1621,0
628,0
8
Naxçıvan şəhəri
968,0
842,0
126,0
        Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə cəmi
32466,0
23880,0
8586,0


BAĞLA