Məlumatı yüklə

Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə 24 dekabr 2019-cu il

tarixə taxıl səpininin gedişinə dair məlumat


Sıra
sayı
Şəhər və
rayonlar
Səpilən sahə,
hektar
o cümlədən
buğda
arpa
1
Şərur rayonu
3804,0
3364,0
440,0
2
Babək rayonu
10980,0
7580,0
3400,0
3
Ordubad rayonu
1656,0
670,0
986,0
4
Culfa rayonu
7410,0
6380,0
1030,0
5
Kəngərli rayonu
5155,0
2997,0
2158,0
6
Şahbuz rayonu
1416,0
1330,0
86,0
7
Sədərək rayonu
2256,0
1621,0
635,0
8
Naxçıvan şəhəri
968,0
842,0
126,0
        Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə cəmi
33645,0
24784,0
8861,0


BAĞLA