21.06.2019  


2019-cu ilin yanvar-may aylarında Naxçıvan Muxtar
Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı


Muxtar respublikada 2019-cu ilin yanvar-may aylarında 985 milyon 236 min 400 manatlıq ümumi daxili məhsul istehsal olunmuşdur ki, bu da 2018-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 1,2 faiz çoxdur.

Hər bir nəfərə düşən ümumi daxili məhsulun həcmi 2018-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 1,9 faiz artaraq 2157,3 manat olmuşdur.

***

Muxtar respublikada yaranan ümumi daxili məhsulun tərkibində ilk yeri sənaye sahəsi tutur. Sənaye üzrə 441 milyon 725 min manat dəyərində məhsul istehsal edilmişdir ki, bu da 2018-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 1,3 faiz çoxdur.

***

Vəsait qoyuluşları çərçivəsində 2019-cu ilin yanvar-may aylarında muxtar respublikada bütün maliyyə mənbələrindən əsas kapitala 399 milyon 82 min manat vəsait yönəldilmişdir ki, bu da bir il öncəki göstəricidən 1,1 faiz çoxdur. Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitin 382 milyon 752 min manatı və ya 95,9 faizi tikinti-quraşdırma işlərinin payına düşmüşdür.

***

2019-cu ilin yanvar-may aylarında 54 milyon 392 min 800 manatlıq kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal olunmuşdur ki, bu da 2018-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 2,6 faiz çoxdur. Bu dövr ərzində diri çəkidə ət istehsalı 9166 ton, süd istehsalı isə 36317,4 ton olmuşdur. 2018-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə ət istehsalı 2,2 faiz, süd istehsalı isə 2 faiz artmışdır.

***

2019-cu ilin yanvar-may aylarında informasiya və rabitə xidmətlərinin dəyəri 21 milyon 525 min manat olmuşdur ki, bu da 2018-ci ilin müvafiq dövründəki xidmətlərin dəyəri ilə müqayisədə 3,8 faiz çoxdur. Bu dövr ərzində mobil rabitə xidmətinin dəyəri 17 milyon 111 min 200 manat təşkil etmiş və bir il öncəyə nisbətdə 1,7 faiz artmışdır.

***

Təsərrüfat subyektlərinin kredit resurslarına çıxış imkanları davamlı olaraq yaxşılaşdırılmış, 2019-cu ilin yanvar-may aylarında muxtar respublikanın bank və kredit təşkilatları tərəfindən hüquqi və fiziki şəxslərə 34 milyon 638 min manat məbləğində kreditlər verilmişdir ki, bu da bir il öncəki göstəricidən 51,3 faiz çoxdur. Verilmiş kreditlərin 5 milyon 101 min 300 manatı və yaxud 14,7 faizi qısamüddətli, 29 milyon 536 min 700 manatı və yaxud 85,3 faizi uzunmüddətli kreditlər olmuşdur.

***

Sahibkarlıq fəaliyyətinin davamlı olaraq dəstəklənməsi, yeni istehsal müəssisələrinin yaradılması nəticəsində muxtar respublikada 383 növdə məhsul istehsal olunur ki, bunun da 126 növü ərzaq, 257 növü isə qeyri-ərzaq məhsullarıdır. Hazırda əhalinin 108-i ərzaq, 242-si qeyri-ərzaq olmaqla 350 növdə məhsula olan tələbatı tamamilə yerli imkanlar hesabına ödənilir.

***

Muxtar respublikada bank sektorunun normal fəaliyyəti təmin edilmişdir.

1 iyun 2019-cu il tarixə muxtar respublikanın banklarında açılmış bank hesablarının sayı 81450-yə çatmışdır ki, bunun da 72107-si və ya 88,5 faizi aktiv hesablardır.

2019-cu ilin yanvar-may aylarında açılmış 10969 bank hesabının 10929-u aktiv hesablar olmuşdur.

Muxtar respublikada quraşdırılmış POS-terminalların sayı 1 iyun 2019-cu il tarixə 1276-ya çatmışdır.

***

Muxtar respublikada iqtisadiyyatın dinamik inkişafı xarici ticarət əlaqələrinin genişlənməsinə müsbət şərait yaratmış, 2019-cu ilin yanvar-may aylarında 151 milyon 89 min ABŞ dolları dəyərində xarici ticarət dövriyyəsi qeydə alınmışdır. İxracın dəyəri 2018-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə artaraq 127 milyon 395 min ABŞ dolları təşkil etmiş, 103 milyon 701 min 100 ABŞ dolları dəyərində müsbət saldo yaranmışdır.

***

2019-cu ilin yanvar-aprel aylarında muxtar respublika iqtisadiyyatında bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əməkhaqqı 436,8 manat təşkil etmişdir ki, bu da 2018-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 3,9 faiz çoxdur.

***

1 may 2019-cu il tarixə muxtar respublika əhalisinin sayı bir il öncəyə nisbətdə 3228 nəfər artaraq 457 min nəfərə yaxın olmuşdur.

Bağla